Základné zručnosti: Riziko spojené s dividendovými akciami

Akcie, ktoré vyplácajú dividendu, často majú charakteristiky, ktoré vyhovujú investorom investujúcim na veľmi dlhú dobu.

Rastúca dividenda je často znakom trvanlivosti, stability a dôvery v podnikanie. Aby spoločnosť mohla neustále vyplácať dividendu, musí vytvárať zisk nad rámec prevádzkových potrieb podniku a má tendenciu byť opatrnejšia pri používaní hotovosti. Tieto priaznivé charakteristiky sa prejavujú v celkovej návratnosti, kde dividendy prispeli k celkovému výnosu trhu za posledných 80 rokov. Podľa spoločnosti Pimco dividendy predstavovali najmenej 30% celkovej výnosnosti trhu za sedem z posledných osemdesiatych rokov. Pri obchodovaní na trhu s historicky zvýšeným ziskom, ktorý sa dnes znižuje, je pravdepodobné, že dividendy budú predstavovať rovnako priaznivý podiel celkovej návratnosti trhu v najbližšom desaťročí.

V závislosti od spoločností, ktoré platia a zvyšujú dividendy každý rok, zmierňuje obavy, ktoré prichádzajú so vzostupmi a poklesmi trhu. Zameranie sa na rast výnosov z dividend skôr ako na volatilitu cien akcií je v súlade s dlhodobou investičnou stratégiou a odstraňuje niektoré emocionálne riziko spojené s investovaním. Aj počas finančnej krízy viac ako 230 spoločností zvýšilo svoju dividendu.

Pokiaľ nedôjde k žiadnemu zníženiu dividendy, príjmy z dividend budú stále prichádzať, bez ohľadu na to, ako sa trh správa.

Ďalšou výhodou vlastnenia akcií vyplácajúcich dividendy je skutočnosť, že mnohé z týchto spoločností v priebehu času zvyšujú svoje dividendy a pomáhajú kompenzovať účinky inflácie.

Táto stratégia navyše zachováva a rozširuje vaše bohatstvo. To vám umožní nechať dedičstvo napr. pre vašu rodinu. Táto stratégia tiež poskytuje flexibilitu pri predaji, ak potrebujete financovať špeciálne aktivity alebo kompenzovať niektoré neočakávané zníženia dividend.

Riziko vychádzajúce z dividendových akcii.

Správna diverzifikácia je jednou z charakteristických znakov portfólia. Ak investor investuje všetky peniaze do akcií, sústredí sa iba do jednej triedy aktív a investičného štýlu, čo môže byť nebezpečné. Väčšina poradcov odporúča, aby sme rozdelili svoje úspory v rozmedzí od 20% do 75% do akcií (podľa svojho veku) a zvyšok do dlhopisov.

Ďalším spôsobom, ako by ste mohli naraziť na problémy s dividendovou stratégiou, je len vlastniť akcie v jednom alebo dvoch sektoroch, ako sú napr. spotrebný tovar a energie. Ak by sa úrokové sadzby začali zvyšovať a spôsobili by veľký odchod investorov do sektorov s vysokou výnosnosťou a nízkou volatilitou, mohla by sa vyskytnúť výrazná volatilita cien a nedostatočná výkonnosť (nepravdepodobná udalosť, ale nikdy neviete, čo bude trh robiť – a teda treba diverzifikovať do viacerých sektrov).

Investovaním do dividendových akcii môžeme tiež spadnúť do pasce, ak nie sme opatrní. Túžba vlastniť konzistentných zvyšovateľou dividend spôsobila, že skupiny akcií, ako je index S & P 500, sa stal veľmi populárny a obľúbený u investorov. Dividendovými aristokratmi sú firmy z indexu S & P 500, ktoré zvýšili svoje dividendy aspoň za posledných 25 po sebe nasledujúcich rokov. Tieto akcie dostávajú pozornosť investorov, pretože prekonali trh v dlhodobom horizonte a radi by sme predpokladali, že mnohí z nich budú aj naďalej platiť a zvyšovať svoje dividendy. Žiaľ opak bol pravdou a firmy ako General Electric alebo AIG pred finančnou krízou sú vynikajúce príklady.

Generel Electric a AIG nie sú jediní. Podľa Wall Street Journal spoločnosti z indexu S & P 500 znížili svoje dividendy o 24% v období od konca roka 2008 do začiatku roka 2010. Ak spoločnosť nesplatí svoj dlh, začne konkurz. Ak sa podmienky na podnikanie stanú ťažké, jednoducho znížia dividendu, aby zostali nažive. Všeobecne povedané, akcie a ich výnosy z dividend sú riskantnejšie ako dlhopisy.

Zameranie sa na návratnosť príjmov (z dividend) na úkor celkovej návratnosti (výnosy a návratnosť cien) je ďalšia pasca, do ktorej investori padajú – len preto, že stabilná spoločnosť vypláca dividendu, neznamená, že ide automaticky o lepšiu investíciu alebo o odolnosť voči poklesu cien na burze.

Mnohí z nás by však radšej nechali svoje portfólio nedotknuté a žili z dividendových výnosov, ktoré vytvára každý mesiac, a to aj vtedy, ak by to malo za následok nižšiu celkovú návratnosť. Zatiaľ čo táto mentalita je iracionálna, môže tiež vytvoriť túžbu prenasledovať vysoké dividendové výnosy. V mnohých prípadoch je to veľká chyba jednoducho tlačiť na vysoké dividendy, ktoré zodpovedajú vášmu výnosovému cieľu.

Je to pasca do ktorej sa môžeme chytiť a ako príklad uvediem na Pražskej burze O2. Vypláca menšie dividendy ako v minulosti a je ťažké predpokladať aké budú v budúcnosti. Telekomunikačný trh v Európe začal podliehať veľkej regulácii.

Ja preferujem akcie s dividendovým výnosom 3-5 % s následným každoročným zvyšovaním. Podmienkou však musí byť nižšia zadĺženosť a nižší výplatný pomer. Tieto dve veci sú veľmi dôležité. V prípade zvyšovania úrokov, príliš zadĺžená firma musí vynaložiť viac peňazí na splatenie úveru a tým pádom zostane menej peňazí na zvyšovanie dividendy. V druhom prípade ak je výplatný pomer vysoký, neostáva možnosť na ďaľšie alebo väčšie zvýšenie dividendy v budúcnosti.

Bohužiaľ, veľa akcií s výnosmi z dividend vyšším ako 5% signalizuje, že niečo by mohlo byť štrukturálne zlé v ich podnikaní, alebo že dividenda bude musieť byť znížená, aby pomohla spoločnosti prežiť. V takýchto situáciách sme vystavení najväčšiemu riziku dlhodobým problémom. Musíte vždy pochopiť, čo umožňuje spoločnosti ponúkať takéto veľké výplaty dividend. Podľa môjho názoru je lepšie ak investor cieli pod 4,5-5% dividendového výnosu a investuje do firiem, ktoré majú lepšie vyhliadky na udržanie, rast výnosov a istiny v priebehu času.

Ďalšie nedostatky pri investíciách do akcií sú čas, ktorý potrebujete na to, aby ste zostali aktuálne informovaní o zmenách vo firmách a taktiež sa potrebujete neustále učiť. Zatiaľ čo investovanie nepredstavuje raketovú vedu, vyžaduje si žalúdok pre riziko (t. j. cenovú volatilitu), dostatočnú finančnú gramotnosť na pochopenie základných funkcií spoločnosti, záväzok zostať aktuálny s kvalitou vašich podnikov a zdravý rozum.

Ako nájsť vhodné dividendové akcie

Bez ohľadu na cieľ celkovej návratnosti a spôsobu alokácie majetku do rôznych aktív, firmy vyplácajúce dividendy by mali tvoriť významnú časť vášho portfólia.

Vždy nás bude lákať hladať dividendy podľa určitých kritérii v screeningu s čo najvyšším dividendovým výnosom a práve takéto spoločnosti, ktoré vyjdú zo screeningu nás môžu dostať do pasce o ktorej som už písal. Páči sa mi výrok Charlieho Mungera: “Nemá to byť jednoduché. Každý kto to ľahko nájde je hlúpy”.

Vo všeobecnosti, akcie s najbezpečnejšími dividendami obsahujú tieto charakteristiky:

  • Nízke pomery výplaty: suma vyplatená zo zisku ako dividenda musí byť primeraná – uprednostňuje sa menej ako 70%. Nízke pomery výplaty poskytujú flexibilitu na to, aby firmy mohli pokračovať vo vyplácaní dividend v prípade neočakávaného poklesu tržieb spoločnosti. Viac stabilné podniky, ako sú energetické podniky, si môžu udržať vyšší pomer výplat, pretože ich peňažné toky sú bezpečné a predvídateľné.
  • Čisté súvahy: Spoločnosti vždy platia dlžníkom pred vyplácaním dividend. Chceme investovať do spoločností, ktoré vytvárajú stabilný voľný peňažný tok (Free cash Flow) a majú pomer dlhu ku vlastnému kapitálu menej ako 50% (zadľženosť menej ako 50%).
  • Odolné obchodné modely: vyhľadajte firmy s desiatkami rokov prevádzkových skúseností a podniky nachádzajúce sa v priemyselných odvetviach s veľmi pomalým tempom zmien. Tieto charakteristiky znižujú pravdepodobnosť, že spoločnosť bude rýchlo narušená a bude vidieť svoj peňažný tok (a schopnosť platiť dividendy).
  • Nízka priemyselná cyklicita: niektoré trhy sú veľmi cyklické a zažívajú dlhé časové obdobia, kde je dopyt alebo ponuka nízka a obdobia kedy je dopyt a ponuka vysoká. Niektoré príklady zahŕňajú výrobcov komodít (napr. spoločnosti ktoré ťažia zlato, ropných prieskumníkov, staviteľov domov a výrobcov polovodičových čipov). Ak manažment kúpi konkurenčnú spoločnosť na začiatku cyklu (napr. zobral dlh na získanie konkurenta), dividendy spoločnosti by mohli byť ohrozené, keď sa cyklus zhorší a výnosy sa znížia.

Spravovanie majetku môžeme považovať za ohromujúci proces. Je veľa dôležitých rozhodnutí, ktoré treba urobiť aby sme naplnili vlastné ciele, každý z nás ma rôznu toleranciu k riziku. Tieto individuálne rozdiely budú viesť k rozhodnutiam o prideľovaní úspor do aktív, ktoré by sa ale nemali vnucovať. Pri každom rozhodnutí nezabudnite dôkladne preskúmať poplatky, flexibilitu a riziko investičných nástrojov, o ktorých uvažujete. Na konci dňa nezabudnite, že hľadáte na dosiahnutie cieľa konzistentný cash flow a nie ste viazaní na dosiahnutie svojho cieľa prostredníctvom ľubovoľného zdroja, akým je napríklad dlhopisový úrok alebo výplata dividend.

Verím, že kvalitné dividendy môžu slúžiť ako základná zložka celkovej návratnosti pre väčšinu portfólií. Správne postavené portfólio z dividendových akcií môže poskytnúť bezpečný bežný príjem, rast príjmov a dlhodobé zhodnotenie kapitálu, ktoré pomôže vytvoriť ešte väčšie bohatstvo pre odchod zo zamestnania.

2 thoughts on “Základné zručnosti: Riziko spojené s dividendovými akciami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.